Arbejdsmiljø

Hos Works™ kan vi hjælpe med de nødvendige processer og tiltag for at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, ligesom vi kan hjælpe virksomheden i dialogen med arbejdstilsyn og arbejdsmiljøorganisation.

Er der begyndende tegn på stress-tendenser, eller er der udfordringer i samarbejdsklimaet, kan Works tage temperaturen med objektive måleværktøjer og sammen med ledelse og medarbejdere komme med forslag til tiltag og handlingsplaner.

Eksempler på HR-opgaver vi kan hjælpe med:

  • Trivselsmålinger
  • Arbejdspladsvurderinger (APV
  • Organisering af arbejdsmiljøorganisation
  • Psykisk arbejdsmiljø og stress
  • Besøg og påbud fra Arbejdstilsynet

Se, hvad vi ellers kan hjælpe med her.

Alternate Text