Sådan åbner I bedst op for kontoret igen: Fem gode råd

Når samfundet begynder at åbne op igen, vil de mange arbejdspladser, der har været lukkede, ligeledes begynde at åbne. Det er vigtigt, at genåbningen af arbejdspladsen bliver gjort på en ordentlig måde, så medarbejderne føler sig trykke ved denne situation. Det følger også af arbejdsmiljølovgivningen, at arbejdsgiver har pligt til at sikre, at medarbejderne kan være sikre på arbejdet – uden at blive udsat for sundhedsskadelige forhold. Som rådgivere, får vi dagligt spørgsmål om forskellige forhold relateret til genåbning af arbejdspladsen. Her har vi samlet fem gode råd til dig som arbejdsgiver, om nogle af de væsentligste forhold, som du bør være opmærksom på ved genåbningen.

Sådan åbner I bedst op for kontoret igen: Fem gode råd

Når samfundet begynder at åbne op igen, vil de mange arbejdspladser, der har været lukkede, ligeledes begynde at åbne. Det er vigtigt, at genåbningen af arbejdspladsen bliver gjort på en ordentlig måde, så medarbejderne føler sig trykke ved denne situation. Det følger også af arbejdsmiljølovgivningen, at arbejdsgiver har pligt til at sikre, at medarbejderne kan være sikre på arbejdet – uden at blive udsat for sundhedsskadelige forhold. Som rådgivere, får vi dagligt spørgsmål om forskellige forhold relateret til genåbning af arbejdspladsen. Her har vi samlet fem gode råd til dig som arbejdsgiver, om nogle af de væsentligste forhold, som du bør være opmærksom på ved genåbningen.

Som rådgivere, får vi dagligt spørgsmål om forskellige forhold relateret til genåbning af arbejdspladsen. Her har vi samlet fem gode råd til dig som arbejdsgiver, om nogle af de væsentligste forhold, som du bør være opmærksom på ved genåbningen.

Works

Råd 1: Ansvarlig indretning af arbejdspladsen

Ansvarlig indretning af arbejdspladsen er essentiel, når vi begynder at åbne op igen. Husk derfor god afstand mellem medarbejderne – særligt til frokosten når snakken kører løs. Husk også ekstra hygiejne i form af hyppig rengøring og håndsprit til rådighed. Sundhedsmyndighederne har udarbejdet vejledninger om korrekt indretning af arbejdspladsen, som man med fordel kan orientere sig i, inden man byder sine medarbejdere velkommen tilbage.

Råd 2: Overvej delordninger

Overvej at åbne arbejdspladsen gradvist op i form af delordninger. Dette kan gøres ved delvist hjemmearbejde eksempelvis to-tre gange om ugen. Hvis coronaepidemien har haft indflydelse på driften, og der måske ikke er behov for samme medarbejderstab som før krisen, kan man som arbejdsgiver fx overveje at hjemsende visse medarbejdere og benytte sig af mulighederne for lønkompensation (hvor staten betaler størstedelen af lønnen) eller reglerne om arbejdsdeling (hvor nogle medarbejderne sendes hjem på arbejdsløshedsdagpenge et antal dage om ugen). På den måde, vil der heller ikke samles lige så mange mennesker på kontoret.

Råd 3: Lav politikker til medarbejdernes færden

Det kan være en god idé at have oplyst nogle krav til, hvordan medarbejderne skal færdes. Disse politikker kan eksempelvis være, at man ikke skal opholde sig på kontoret, hvis man har symptomer på sygdom, det kan være krav til at lade sig teste, eller det kan være krav til afspritning inden og efter frokost. Hvis nogen medarbejdere rejser på forretningsrejser, kan der stilles særlige krav til dette, hvor testning – og måske endda vaccination - kan tages med i overvejelserne. Man imidlertid skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at det ikke er i alle tilfælde der kan stilles krav om testning af medarbejderne, og formentlig kun i sjældne tilfælde, at man som arbejdsgiver kan kræve, at medarbejderne lader sig vaccinere, hvis de ikke vil.

Råd 4: Overvej økonomiske mulighed

Der findes efterhånden flere økonomiske muligheder under coronaepidemien. Overvej hvilke muligheder der er nødvendige for jer. Tag derfor stilling til hjælpepakker, fx reglerne om tilskud til faste omkostninger, muligheden for at optage lån, udskydelse af betalinger af SKAT og moms og lignende.

Råd 5: Lav nødplaner

Det er vigtigt at planlægge en genåbning ordentligt, men det er mindst lige så vigtigt at lave nødplaner for, hvad der skal ske ved endnu en nedlukning eller et smitteudbrud på kontoret. Det kan være en idé at udvælge nogle kernepersoner, som står for at kontakte dem, der har været nær smittede, og som står for koordinering af en eventuel nedlukning.

Næste blog post